پارچه کودری

پارچه کودری

این پارچه از نخ ویسکوز بافته می شود و به پارچه نخی هم شهرت دارد. هم نوع ساده و هم طرحدار دارد و استفاده اصلی آن لباس های زنانه است. عرض های 90 و 130 و 150 آن معمول تر هستند. نوع خارجی آن فقط 150 است.