پارچه نمدی

پارچه نمدی

  • پارچه نمدی جزء منسوجات بی بافتی است ک به روش سوزن زنی تولید می شود. این پارچه بیشتر دارای مصارف صنعتی و کشاورزی است. انواع رنگی این پارچه در صنایع دستی جدید مانند عروسک، کیف، کیف پول کاربرد دارد.