پارچه ملحفه ای

پارچه ملحفه ای

  • پارچه های ملحفه ای شرکت نساجی ندا در دو نوع تمام پنبه و پنبه فلامنت تولید می شوند. روش چاپ نوع اول ری اکتیو و روش چاپ نوع دوم پیگمنت است. این پارچه ها در حال حاضر در عرض های 100، 150 و 200 تولید می شوند و امکان تولید تا عرض 3 متر هم وجود دارد.