پارچه اسپان باند

پارچه اسپان باند

این پارچه خواص آنتی باکتریال دارد و به عنوان ملحفه و لباس یک بار مصرف در بیمارستان ها استفاده می شود. پارچه ماسک جراحی هم از همین جنس تولید می شود. البته در کشاورزی، صنایع شیمیایی، تولید ساک های دستی تبلیغاتی و … هم کاربرد گسترده دارد.